Sören Unge -
Sören Unge är sedan 1971 verksam som pianopedagog och pianist. Mellan åren 1974-1996 undervisade han i pianometodik vid Örebro Musikhögskola. Han har varit anställd vid Kumla musikskola 1972-1980 och sedan 1980 varit anställd på heltid vid Örebro Kulturskola.
Han har vid flertal tillfällen haft studiedagar vid olika musikskolor med temat "pianoundervisning i olika former".
Sören komponerar musik för piano, ofta till pedagogiskt syfte i olika stadier, men även till konsertbruk och ibland för ensemble.
Vid EPTA:s (European Pianoteachers Association) kongress i Stockholm 2012 deltog Sören med föredrag om och demonstration av begreppet "Piano-ensemble".
2011 fick Sören, av Kungliga Musikaliska Akademien, May von Rosens Pianopedagogpris
 och är sedan 2011 styrelsemedlem i EPTA Sweden - Svenska Pianopedagogförbundet.