Sören Unge -
Tack för att du hälsar på!
Jag erbjuder:

  •  studiedag i ämnet pianometodik anpassat för           olika  nivåer och former.                   
  •  försäljning av egna kompositioner för solopiano,  eller kammarmusik där piano ingår.
  • notutskrifter (använder Sibelius)                      
  •  konserter                    
  • ackompanjemang


Jag kan nås via mejl: unge.soren@gmail.com